Kadry i płace

Nasz zespół specjalistów z zakresu kadr i płac zapewnia naszym klientom kompleksową obsługę kadrowo- płacową. Doświadczenie, wiedza i zaangażowanie w wykonywanie zadań, pozwala nam na prowadzenie pełnej obsługi w zakresie zatrudnienia personelu. Stale podnosimy kompetencje naszych pracowników, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco z częstymi zmianami prawa w zakresie kadr i płac. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Zakres naszych usług w obszarze kadr i płac obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno- prawnych,
 • naliczanie płac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT4R, PIT11),
 • rozliczanie czasu pracy,
 • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • obsługę programu Płatnik i e-PFRON wraz z naliczaniem i wysyłaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • porady z dziedziny prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanych z czynnościami sprawdzającymi oraz kontrolami ZUS.

Lider Zespołu

Zespół