Księgowość

Do Państwa dyspozycji oddajemy wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w wykonywanie zadań, a także posiadane przez nas kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług księgowych. Nasi pracownicy stale doskonalą swoje kompetencje. Kadra pracownicza jest na najwyższym poziomie, mamy wykwalifikowanych księgowych oraz doradców podatkowych mogących potwierdzić swoje kwalifikacje stosownymi dokumentami. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. Dokładamy wszelkich starań i prowadzimy na bieżąco finanse Klientów, gwarantując wykonanie usług w terminie.

Zakres naszych usług w obszarze doradztwa księgowego obejmuje w szczególności:

  • ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawami podatkowymi oraz polityką rachunkowości klienta,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • raportowanie na potrzeby klienta i instytucji państwowych (np. GUS,NBP, itp)
  • kalkulacje podatkowe i sporządzanie deklaracji (w szczególności: CIT, VAT, JPK, PCC, podatek od nieruchomości),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • sporządzanie wniosków kredytowych i innych,
  • konsultacje z zakresu prawa podatkowego.

Lider Zespołu

Zespół