Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria posiada zespół prawników specjalizujących się w obsłudze osób fizycznych oraz przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania HR, sporów sądowych w tym dotyczących zatrudnienia i zwolnień, odwołań od decyzji ZUS.

Zajmujemy się bieżącą obsługą pracodawców i pracowników z zakresu prawa pracy obejmującą zarówno indywidualne jak i zbiorowe stosunki pracy. Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie wynagrodzeń, premii, restrukturyzacji pracowniczych, kwestiach związanych z czasem pracy, programach emerytalnych. Pomagamy wdrożyć odpowiedni system czasu pracy lub telepracę/pracę zdalną.

Posiadamy szerokie doświadczenie sporach związanych z wypowiedzeniem umów o pracę. Reprezentujemy osoby fizyczne i prawne w sporach sądowych dotyczących zwolnień dyscyplinarnych, wypadków w pracy, postępowania o sprostowanie protokołu powypadkowego oraz o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Opracowujemy dokumentacje pracownicze, w tym związane z rozwiązaniem stosunku pracy czy przygotowywaniem wewnętrznych regulaminów.

Nasze usługi przede wszystkim obejmują:

  • tworzenie umów o pracę, zachowaniu poufności i zakazie konkurencji;
  • tworzenie umów o powierzenie mienia pracodawcy;
  • opinie z prawa pracy;
  • postępowania sądowe i pozasądowe;
  • postępowania na skutek kontroli wszczętej przez Państwową Inspekcję Pracy;
  • doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia;
  • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi;
  • tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

DOŚWIADCZENIE

Ostatnie duże projekty:

i
reprezentowanie globalnego przedsiębiorcy w zawiłym sporze dotyczącym zwolnienia dyscyplinarnego dyrektora, wypłacenia mu ekwiwalentu za zaległy urlop oraz godzin nadliczbowych
i
prowadzenie postępowania w związku z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem zajmującym kierownicze stanowisko w jednej z większych firm odzieżowych w Polsce

Lider Zespołu

Zespół