Upadłości i restrukturyzacje

Kancelaria doradza i wspiera Klientów także we wszystkich fazach postępowań gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dedykowany zespół prawników świadczy kompleksowe usługi prawne polegające na zarówno na obsłudze osób prawnych w postępowaniach upadłościowych, jak również osób fizycznych począwszy od spotkania z Klientem w celu stwierdzenia czy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości, pomoc w zakresie określenia wysokości zobowiązań, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z przygotowaniem załączników, po wsparcie prawne na etapie po ogłoszeniu upadłości.

W ramach zakresu prowadzonych czynności Kancelaria dokonuje analizy stanu faktycznego pod kątem zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, zarówno osoby prawnej, jak i fizycznej. Dokonujemy badania kondycji finansowych spółek oraz osób fizycznych, także tych prowadzących działalność gospodarczą. Podczas wsparcia prawnego zawsze uwzględniamy najlepszy interes naszego Klienta, w szczególności staramy się zapewnić ochronę członkom zarządu przed odpowiedzialnością karną oraz za długi spółki, którą zarządzają. Kierując się indywidualnym podejściem do Klienta, przedstawiamy możliwości pozyskania finansowania spółek znajdujących się w złej sytuacji finansowej, natomiast celem usprawnienia postępowania upadłościowego, nasi prawnicy przygotowują również wnioski o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack). Kancelaria zapewnia również dłużnikowi reprezentację w kontaktach z syndykiem, sądem oraz wierzycielami, w tym także sporządzanie pism procesowych.

Kancelaria oferuje także wsparcie prawne w procesach restrukturyzacyjnych. Nasi prawnicy doradzają Klientom na temat wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzają wniosek o otwarcie postępowania oraz opracowują plan restrukturyzacyjny. Nasi specjaliści reprezentują również Klientów w negocjacjach z wierzycielami i instytucjami finansującymi. Zapewniamy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, podejmujemy wszelkie działania na drodze sądowej, które mogą wspomóc proces restrukturyzacji. Doceniając powierzenie swojego przedsiębiorstwa w nasze ręce, każdorazowo dostosowujemy się do potrzeb Klienta, jesteśmy z nim w stałym kontakcie zawsze gotowi na świadczenie doradztwa prawnego.

W ciągu wieloletniej praktyki zawodowej Kancelaria zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Dzięki wielu wyspecjalizowanym zespołom działamy kompleksowo. Dotychczasowa stuprocentowa skuteczność w ogłoszeniu tzw. upadłości konsumenckiej potwierdza nasze umiejętności, zaś wiele spółek uratowanych przed bankructwem wskutek naszych działań stanowi o naszym profesjonalizmie.

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
przygotowanie ponad 70 wniosków o ogłoszenie upadłości zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców
i
reprezentowanie obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym znanej spółki z branży modowej
i
bieżące doradztwo konsumentom oraz przedsiębiorcom na etapie postępowania upadłościowego właściwego
i
przygotowanie ponad 20 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Lider Zespołu

Zespół