Opieka nad dziećmi pod rozstaniu rodziców

16.10.2020 | Webinary

Webinar, który skierowaliśmy do wszystkich rodziców po rozstaniu lub tych, którzy dopiero są na drodze rozwodowej, a nie rozwiązali jeszcze kwestii dotyczących opieki nad dziećmi. Rozmawialiśmy o władzy rodzicielskiej, miejscu pobytu dziecka, kontaktach z drugim rodzicem, alimentach oraz formalnościach, które czekają rozstających się rodziców.