Opinia Kancelarii Kijewski, Graś dla money.pl

13.04.2018 | Media

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/tygodniowy-przeglad-informacji-isbtech-z,172,0,2403244.html

Eksperci wskazują, że stanowisko MF nie jest wiążące i ani podatnicy, ani urzędy skarbowe nie mają obowiązku stosowania zawartych tam informacji w praktyce.