Prawnik Adam Wawrzeńczyk dla fintek.pl

25.02.2022 | Media

Prawnik Adam Wawrzeńczyk wskazuje kroki prawne, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w przypadku pojawienia się w internecie krzywdzącego opisu na jego temat.

https://fintek.pl/jakie-kroki-powinien-podjac-przedsiebiorca-w-przypadku-pojawienia-sie-krzyczacego-wpisu-w-internecie-na-jego-temat/