Przed monitorem również może być niebezpiecznie

24.11.2023 | O pracy po pracy

czyli o zmianach BHP stanowisk biurowych

W ostatnich dniach doszło do zmiany przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Należy więc przygotować się na zmiany w sposobie pracy pracowników „biurowych”.

Przed przedstawieniem dokładnie na czym polegała będzie zmiana, należy w krótkim zakresie przytoczyć jakich dokładnie stanowisk dotyczą wskazane zmiany. Chodzi więc o takie miejsca, które posiadają wyposażenie podstawowe, w tym z monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, stanowiska do których przynależy krzesło i stół oraz z opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty i podnóżkiem. Z perspektywy pracownika – są to więc wszystkie stanowiska, na których użytkowany jest komputer.

Przechodząc do samych zmian – przede wszystkim zaznaczyć należy, że jeśli pracownik użytkuje systemy przenośne, to pracodawca zostanie zobowiązany do zapewnienia dodatkowego monitora oraz klawiatury i myszy (w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika). Ważne jest, że każde ze stanowisk będzie musiało być w ten sposób wyposażone i przygotowane – nie tylko dla obecnych pracowników, ale również dla tych nowych. Dodatkowo, podkreślić należy, iż odnosi się to również do pracy zdalnej. W tym kontekście może to być zdecydowanie problematyczne – pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikom „domowym” monitory lub podstawki w miejscu świadczenia przez nich pracy. Ewentualnie pozostaje otwarta kwestia ekwiwalentu za użytkowanie przez nich własnych narzędzi.

Zdecydowanie dalej idącą zmianą jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi szkieł kontaktowych. Będzie to miało zastosowanie w sytuacji, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza, wyniki badań okulistycznych wykażą, że potrzebne jest stosowanie wsparcia dla oczu przy obsłudze monitora ekranowego. Niewątpliwe stanowi to nowość w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmieniającego się świata technologii i techniki.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób interpretować przepisy – kto zdecyduje o tym, czy pracodawca będzie finansował, jak to było do tej pory – okulary, czy (zgodnie ze zmianą) szkła kontaktowe. Warto jednak wprowadzić w treści regulaminu pracy częstotliwość i kwoty dofinansowania.

Powyższe zmiany obowiązują już od 17 listopada 2023 roku. Istotną kwestią jest jednak, że pracodawcy mają jedynie 6 miesięcy na dostosowanie funkcjonujących stanowisk pracy do nowych wymogów przewidzianych rozporządzeniem. Warto więc, w przypadku gdyby Państwo o nich wcześniej nie wiedzieli, w trybie pilnym zmienić regulaminy i wyposażenie stanowisk.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 listopada 2023 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Marta Chodzińska

Adwokat
+48 22 856 36 60 | m.chodzinska@kglegal.pl