Status kryptowalut w wybranych ustawodawstwach europejskich – malta

13.05.2021 | Technoglogy

Od 2009 roku, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o Bitcoinie, kryptowaluty, a w szczególności technologia blockchain, wzięły świat szturmem. Prawie dwanaście lat później – 11 maja 2021 roku dzienny wolumen obrotu wszystkimi kryptowalutami po raz pierwszy przekroczył pułap 200 miliardów dolarów, BlackRock Inc. jeden z największych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych oferuje kontrakty terminowe na Bitcoinie, natomiast Elon Musk w programie Saturday Night Live zapowiada przyszłą misję na księżyc o kryptonimie „DOGE-1” inspirowaną bardzo popularnym w ostatnim czasie dogecoinem.

Dynamiczny rozwój tego całkowicie nowego obszaru działalności gospodarczej wymusił wypracowanie aktualnego stanowiska przez kraje wysokorozwinięte oraz odpowiednie umiejscowienie kryptowalut w ich porządku prawnym. Ze względu na innowacyjność rozproszonego systemu księgowego, opartego na kryptografii, oraz brak praktyki wypracowanej na tle powszechnego obrotu gospodarczego, organy poszczególnych krajów nadzorujące rynek finansowy (w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego) podchodzą do kryptowalut z dużą dozą sceptycyzmu.

W niniejszym artykule oraz dwóch kolejnych wpisach postanowiliśmy wyszczególnić europejskie lokalizacje warte uwagi ze względu na zaimplementowane progresywne rozwiązania. Pierwszą z nich będzie Malta, w kolejnych tygodniach zapraszamy na wpisy dotyczące regulacji w Szwajcarii oraz Estonii

Malta

W 2018 roku przedstawiona została tu seria ustaw, łącznie określanych jako „Digital Innovation Framework”. Jej celem było wprowadzenie regulacji dotyczących blockchain, distributed ledger technology (technologia rozproszonego rejestru), initial coin offering (pierwsza publiczna oferta tokena), czy walut wirtualnych. Na wyżej przytoczony schemat regulacji składają się:

  • „Virtual Financial Assets Act” odnosząca się do pierwszych publicznych ofert tokena, majątku wirtualnego, waluty wirtualnej oraz powiązanych usług,
  • „Innovative Technological Arrangements and Services Act” wprowadzająca rejestr podmiotów świadczących usługi związane z blockchain, czy smart kontraktami,
  • „Malta Digital Innovation Authority Act” ustanawiająca organ nadzoru szczególny dla certyfikacji tworzonych blockchainów oraz smart contractów.

Ustawodawstwo Malty rozpoznaje cztery różne kategorie własności wirtualnej: pieniądz elektroniczny, instrument finansowy, wirtualny token użytkowy oraz wirtualne aktywa finansowe. Narzędziem szczególnie zwracającym uwagę jest tzw. „Financial Instrument Test”, czyli rozbudowany zestaw precyzyjnych pytań, mających na celu dokładne określenie natury produktu opartego o blockchain, czy technologię rozproszonego rejestru. Organem rozpatrującym wnioski o interpretację testu jest Malta Financial Services Authority. Wykonanie testu jest wymagane ustawą i ma na celu zdeterminowanie, czy testowany produkt przedmiotowo podlega wcześniej wspomnianemu „Virtual Financial Assets Act”. Wyłącznie wirtualne tokeny użytkowe nie podlegają zawartym w przytoczonej ustawie regulacjom. Licencja wydawana przez Malta Financial Services Authority jest podzielona na cztery stopnie, przy czym stopień pierwszy pozwala na przyjmowanie oraz zlecanie działań na kryptowalutach, natomiast stopień czwarty (VFA 4) pozwala na prowadzenie wszelkiej regulowanej działalności, w tym również na przechowywanie środków klientów, czy świadczenie usług powierniczych.

Od 2020 roku możemy obserwować wyraźną zmianę w podejściu legislatury Malty do wizji „wyspy blockchain”. W szczególności poprzez zaostrzenie niektórych z wymogów wobec spółek występujących o licencję klasy czwartej, np. kapitał zakładowy w wysokości 730 tysięcy euro, czy też koszt licencji, czyli jednorazowa opłata 12 tysięcy euro oraz co najmniej 25 tysięcy euro rocznie. Jednak z uwagi na niemalże pionierski charakter rozwiązań przedstawianych przez Maltańczyków, warto mieć ten kraj na uwadze podczas planowania przyszłych przedsięwzięć opartych o blockchain.

Już w przyszły czwartek zapraszamy na wpis dotyczący regulacji w zakresie kryptowalut wprowadzonych w Szwajcarii.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Tomasz Kalinowski

Aplikant radcowski
+48 531 505 917 | t.kalinowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl