Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami

09.08.2023 | Compliance

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna, chcąca zachować ciągłość prowadzonego przedsiębiorstwa. Przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu nie jest jednak łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację ryzyka związanego z przeprowadzeniem sukcesji jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu.

Przygotowana strategia wprowadzi nowe pokolenie w świat prowadzonego przez wiele lat biznesu oraz umożliwi wprowadzenie zasad i wartości jakimi powinien kierować się następca. Dlatego tak ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania własnych decyzji przez sukcesora.

W celu przygotowania strategii sukcesji zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” (POWR.02.21.00-00-0017/18), który realizujemy wraz z firmą doradczą Nova Praxis Sp. z o.o. Projekt jest w 90% dofinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej jako „Projekt”).

Projekt pozwala na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Jest on podzielony na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań nestora jak i sukcesora. W projekcie oferowane jest wsparcie doradców z zakresu prawnego, organizacyjnego, finansowego oraz mediacyjnego.

Środki uzyskane w ramach Projektu przeznaczone są na:

  • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie,
  • zaprojektowanie strategii sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym,
  • pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych,
  • pomoc w rozpoczęciu procesu wdrożenia sukcesji w organizacji.

Jakie korzyści płyną z udziału w Projekcie?

Dzięki udziałowi w Projekcie uzyskacie Państwo m.in.:

  • profesjonalne wsparcie prawne, finansowe i organizacyjne w 90 % sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej,
  • ocenę kondycji i sytuacji przedsiębiorstwa z dopasowanym do jej wyniku doradztwem profesjonalistów,
  • specjalistyczne wsparcie ekspertów z zakresu prawa oraz z obszaru organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz mediacyjnego,
  • pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych w przedsiębiorstwie,
  • produkt w postaci projektu (strategii) sukcesji, w którym będzie zawierał się m.in. plan przekazania władzy i własności następcy.

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla firm rodzinnych z sektora MŚP, w których członkowie rodziny są zatrudnieni lub są współwłaścicielami firmy. Ponadto, istotnym jest, aby przedsiębiorstwo było gotowe do poniesienia wkładu własnego, a także kwalifikowało się do otrzymania pomocy „de minimis”.

Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w Projekcie oraz uzyskać profesjonalną pomoc, zapraszamy do kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 9 sierpnia 2023 r.

autor:

Marta Stańdo

Prawnik/Doktorant
+48 536 226 845 | m.stando@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl