Świąteczny prezent od pracodawcy (i fiskusa)

11.12.2023 | Podatkowe to i owo

Grudzień to miesiąc, w którym nie brakuje okazji do wręczania prezentów. Czasami może pojawić się pytanie, czy świąteczna lub końcoworoczna niespodzianka będzie miała wpływ na rozliczenia podatkowe. Pytanie staje się szczególnie aktualne, gdy Świętym Mikołajem jest pracodawca.

Co do zasady wszystko, co otrzymuje pracownik od pracodawcy stanowi dla niego przychód. Niezależnie, czy jest to możliwość prywatnego korzystania z auta służbowego, premia świąteczna, czy bilety na Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich. Przychód ten pracodawca wykazuje w informacji PIT-11, którą należy przekazać pracownikowi do końca lutego następnego roku. Wpływa to zatem na wysokość podatku pracownika.

Od zasady są jednak wyjątki. Jednym z nich jest zwolnienie świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnieniu podlegają świadczenia rzeczowe i pieniężne, sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Wysokość zwolnienia limitowana jest kwotowo. Zazwyczaj była to kwota 1 000 zł. W związku jednak z wprowadzeniem tzw. Tarczy antykryzysowej, limit ten w okresie od 2020 r. do 2023 r. został podniesiony do 2 000 zł. Zatem tylko do końca roku można skorzystać z wyższej kwoty świadczenia zwolnionej z podatku. Do limitu wliczają się jednak wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika w ciągu roku. Wartość świadczeń ponad kwotę zwolnienia podlega opodatkowaniu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wypłacając świadczenie z funduszu socjalnego w związku ze zwiększonymi potrzebami świątecznymi należy także pamiętać o zróżnicowaniu ich wysokości. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę sytuację rodzinną i materialną pracownika, np. dochód na członka rodziny, czy niepełnosprawność.

Nie każdy jednak pracodawca jest zobowiązany do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku, gdy u pracodawcy nie ma takiego funduszu, powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Czy to oznacza, że wręczeniu upominku świątecznego zawsze będzie wiązać się z obowiązkiem podatkowym pracownika? Niekoniecznie. Prezent zazwyczaj bowiem wręczany jest nieodpłatnie, nie stanowi zapłaty za towar, czy usługę. Stanowi więc darowiznę i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Osoba niespokrewniona (a taką zawsze będzie osoba prawna, np. spółka) jest zaliczana do III grupy podatkowej. Oznacza to, że otrzymana od niej darowizna nie będzie opodatkowana do kwoty 5 644 zł. Limit ten dotyczy jednak wszystkich darowizn otrzymanych w tym roku oraz w pięciu latach poprzednich. Jeżeli w wyniku otrzymania darowizny zostanie przekroczony wskazany limit, wówczas nadwyżka będzie opodatkowana stawką 12% do kwoty 11 833 zł, 16% do kwoty 23 665 zł oraz 20% ponad kwotę 23 665 zł.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 11 grudnia 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl