The Bythiah Project Award 2020

07.02.2020 | Nagrody

THE BYTHIAH PROJECT to humanitarna organizacja pozarządowa, która pomaga, nadzoruje i kształci dzieci, które nie mają dostępu do edukacji w Afryce. Kancelaria Graś i Wspólnicy wspiera pro bono młodzież będącą pod opieką fundacji i pomaga im w uzyskaniu dokumentów pozwalających legalnie uczyć się i pracować na terenie Polski.