Wakacje składkowe

01.07.2024 | Podatkowe to i owo

Rozpoczęliśmy okres wakacyjny. Ściśle rzecz ujmując wakacje rozpoczęli uczniowie i studenci. Większość pracowników skorzysta zapewne jednak w tym okresie z płatnych urlopów. Przedsiębiorcom płatne urlopy nie przysługują, w związku z czym część z nich na dłuższy odpoczynek od pracy nie może sobie pozwolić. Aby jednak im to ułatwić, wprowadzono tzw. wakacje składkowe, czyli możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez wybrany miesiąc w roku.

Rozwiązanie to było jedną z zapowiedzi rządu na 2024 rok. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzająca zwolnienie od składek dla przedsiębiorców została podpisana w czerwcu przez Prezydenta.

Aby skorzystać z wakacji składkowych należy złożyć do ZUSu wniosek (dostępny w Portalu Usług Elektronicznych ZUS) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który chcemy skorzystać ze zwolnienia. Co ważne, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe zostaną odprowadzone za przedsiębiorcę ze Skarbu Państwa. W okresie wakacji składkowych można też skorzystać z zasiłku chorobowego, o ile przedsiębiorca spełnia do tego zwykłe warunki. W okresie wakacji składkowych przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności. Może zatem normalnie pracować i wystawiać faktury.

Preferencja ta ma jednak pewne ograniczenia. Skorzystają z niej bowiem jedynie przedsiębiorcy, których przychody roczne w ciągu ostatnich 2 lat nie przekroczyły 2 mln euro i to pod warunkiem, że nie zatrudniają więcej, niż 9 pracowników. Nie skorzystają z niej jednak przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłych pracodawców, ani ci, którzy przekroczyli limit pomocy de minimis (zwolnienie ze składek będzie pomocą de minimis).

Poza oczywistą korzyścią, jaką jest możliwość nieopłacania składek, rozwiązanie to posiada kilka mankamentów:

  1. Nie zwalnia ze składki zdrowotnej – przedsiębiorca w okresie „wakacji” będzie musiał opłacić składkę zdrowotną na normalnych zasadach,
  2. Zwolnienie dotyczy składek przedsiębiorcy – nadal będzie musiał opłacać wszystkie składki za zatrudnionych pracowników,
  3. Zrefundowanych składek przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów, ani nie odliczy od dochodu,
  4. Z budżetu państwa zostaną opłacone składki w najniższej wymaganej wysokości dla danego przedsiębiorcy, co oznacza niższe świadczenia dla osób płacących wyższe składki,
  5. W 2024 r. „wakacje składkowe” przypadną zimą – wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać od listopada 2024 r. co oznacza, że miesiącem „wakacyjnym” będzie grudzień. Składki za grudzień opłaca się w styczniu, a zatem realną korzyść przedsiębiorcy będą mogli osiągnąć dopiero w styczniu 2025 r.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 czerwca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl