Misiorowski Piotr

Misiorowski Piotr

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracę nawiązał w 2019 roku. Doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w warszawskich kancelariach. Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk...
Bartosiewicz Kamil

Bartosiewicz Kamil

Współpracę z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy nawiązał w 2020 r. Jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego zadań należy uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium całej Polski....