Wiraszka Karolina

Wiraszka Karolina

Wspomaga poszczególnych członków zespołu w prowadzonych przez nich postępowaniach, dzięki czemu szybko zdobyła doświadczenie pozwalające jej na samodzielne prowadzenie spraw. Specjalizuje się sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców wskazujących pobyt z rodziną jako...
Misiorowski Piotr

Misiorowski Piotr

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. współpracę nawiązał w 2019 roku. Doświadczenie zdobywał odbywając praktyki w warszawskich kancelariach. Jest studentem III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk...
Bartosiewicz Kamil

Bartosiewicz Kamil

Współpracę z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy nawiązał w 2020 r. Jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego zadań należy uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium całej Polski....
Wiraszka Karolina

Kołakowski Sławomir

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracę nawiązał w 2017 roku. Jest absolwentem prawniczych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach wyspecjalizowanych w prawie...
Omański Wojciech

Omański Wojciech

Z Kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp.k. związany od roku 2018. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności z zakresu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP i prawie pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji...