Zuzanna Nowak dla MyCompanyPolska.pl

22.03.2022 | Media

Zuzanna Nowak wyjaśnia zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej w związku z falą uchodźczą.

https://mycompanypolska.pl/artykul/zatrudnianie-obywateli-ukrainy-na-terytorium-rzeczypospolitej/8910