Zuzanna Nowak dla pit.pl

29.04.2022 | Media

Kierownik działu legislacji naszej Kancelarii wyjaśnia zmiany na polskim rynku pracy, jakie zostaną podyktowane przez wejście w życie ukraińskiej ustawy, na mocy której do wojska powołani zostaną obywatele przebywający za granicą.

https://www.pit.pl/aktualnosci/nadchodza-zmiany-na-polskim-rynku-pracy-ukraina-upomina-sie-o-swoich-obywateli-1006907