Zuzanna Nowak dla pit.pl

27.07.2022 | Media

Zuzanna Nowak opisuje zmiany prawne jakie w lipcu weszły w życie i mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców

https://www.pit.pl/aktualnosci/lipcowe-zmiany-dotyczace-zatrudnienia-cudzoziemcow-1007248