Zuzanna Nowak dla pit.pl

23.03.2022 | Media

Zuzanna Nowak wyjaśnia zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski w wyniku wojny,

https://www.pit.pl/aktualnosci/legalny-pobyt-i-zatrudnianie-obywateli-ukrainy-na-terytorium-rzeczypospolitej-1006729