The Bythiah Project Award 2020

The Bythiah Project Award 2020

THE BYTHIAH PROJECT to humanitarna organizacja pozarządowa, która pomaga, nadzoruje i kształci dzieci, które nie mają dostępu do edukacji w Afryce. Kancelaria Graś i Wspólnicy wspiera pro bono młodzież będącą pod opieką fundacji i pomaga im w uzyskaniu dokumentów...