Wojewoda ma obowiązek rozpatrzyć w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców dokumenty przedłożone nawet po terminie wskazanym w wezwaniu – Wyrok WSA

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na skargę na bezczynność organu administracji publicznej, wniesionej przez Cudzoziemkę reprezentowaną przez adwokata Mateusza Grosickiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do stanowiska skarżącej dot. procedury legalizacji pobytu cudzoziemców oraz rozpatrywania przez organy administracji publicznej dokumentów przedłożonych po terminie wskazanym w wezwaniu.