Aplikant radcowski Tomasz Kalinowski dla fintek.pl

22.08.2022 | Media

Komentarz ekspercki aplikanta radcowskiego Tomasza Kalinowskiego dotyczący DAO, czyli zdecentralizowanej autonomicznej organizacji, która wedle teoretycznych założeń jest nową formą struktury organizacyjnej.

https://fintek.pl/czym-jest-dao/