Aplikant radcowski Tomasz Kalinowski dla isbtech.pl

22.08.2022 | Media

Komentarz ekspercki aplikanta radcowskiego Tomasza Kalinowskiego dotyczący DAO, czyli zdecentralizowanej autonomicznej organizacji, która wedle teoretycznych założeń jest nową formą struktury organizacyjnej.

https://www.isbtech.pl/2022/08/dao-czyli-zdecentralizowana-autonomiczna-organizacja/