Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk dla pit.pl

22.05.2024 | Media

Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk wyjaśnia w artykule jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwalnianym w ten sposób.

https://www.pit.pl/aktualnosci/zwolnienia-grupowe-ekspert-o-uprawnieniach-przyslugujacych-zwalnianym-pracownikom-1009749