Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk dla Forbes

23.05.2024 | Media

Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk wyjaśnia w artykule jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwalnianym w ten sposób.

https://www.forbes.pl/opinie/zwolnienia-grupowe-jakie-uprawnienia-przysluguja-pracownikom/ep10e10