Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk dla pit.pl

28.07.2023 | Media

Aplikantka radcowska Aleksandra Tomczyk w artykule opisuje przysługujące pracownikowi formy urlopów.

https://www.pit.pl/aktualnosci/urlop-niejedno-ma-imie-czyli-krotka-rozprawa-o-jego-formach-1008611