Aplikantka radcowska Izabela Cybul-Gruba dla prawo.pl

02.03.2020 | Media

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/elektroniczna-procedura-upominawcza-juz-nie-kazde-roszczenie-do,498176.html

Nie można wydać nakazu zapłaty w Elektronicznej Procedurze Upominawczej gdy powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne oraz gdy doręczenie nakazu zapłaty miałoby nastąpić poza granicami kraju.