Babciowe, czyli o zapowiedziach nowego zasiłku dla pracujących rodziców

23.02.2024 | O pracy po pracy

W dzisiejszym artykule pochylamy się nad zapowiedzią nowych świadczeń dla pracujących rodziców.

Nowy program rządu, który zwany jest również „Aktywny rodzic” lub wymiennie „Aktywna mama” zakłada wypłatę 1500 złotych miesięcznie dla rodziców, którzy zdecydują się na powrót do pracy. Decyzja o dysponowaniu kwotą ma zostać pozostawiona matce i ojcu dziecka. Środki te będą mogły być przeznaczone na czesne w żłobku lub innej placówce opiekuńczej, albo wypłacone niani, czy tytularnej babci opiekującej się dzieckiem. Na program w 2024 roku rząd przeznaczył 1.5 miliarda złotych.

Jakie warunki do spełnienia?

Świadczenie to ma przysługiwać do ukończenie przez dziecko 36 miesięcy, czyli w okresie gdy dziecko najbardziej potrzebuje opieki. Program ma zawierać również dodatkowe warunki. Drugim z nich jest powrót matki po urlopie macierzyńskim do pracy. Ten powrót do pracy ma polegać na podjęciu przez matkę nowej pełnoetatowej pracy lub kontynuować wcześniejszą pracą po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Program ma zatem nie być jedynie wsparciem socjalnym, jak istniejący już zasiłek „800 plus”, a ma stymulować rodzica do aktywnego powrotu do pracy. Trzecim warunkiem jaki ma być spełniony, to dochód matki, który ma wynosić co najmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. Od stycznia 2024 rok kwota ta wynosi 4242 złote brutto, natomiast od lipca wzrośnie do kwoty 4300 złotych brutto. Wymóg ten ma na celu utrzymanie stabilności zawodowej powracającego do pracy rodzica, a także wskazuje, że program będzie kierowany do tych najbardziej potrzebujących. Projekt ma zakładać również górny próg dochodowy, którego nie będzie można przekroczyć dla starających się o świadczenie.

Kiedy ma ruszyć nowy program?

Zgodnie z założeniami pierwsze wypłaty w ramach programu mają zostać uruchomione już w trzecim kwartale 2024 roku. Nad przygotowaniami programu nadzór sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak stwierdziła wiceminister Aleksandra Gajewska nowy program, ma pomóc w wyjściu z zapaści demograficznej.

Jak wiemy, program „500 plus” (obecnie „800 plus”) nie spełnił kluczowej funkcji, jaką zakładał, czyli znaczący wzrost dzietności w Polsce. Według danych w 2015 roku współczynnik dzietności, czyli liczba dzieci urodzonych przez statystyczną kobietę w wieku rozrodczym wyniósł 1,289. Po wprowadzeniu programu „500 plus” w 2016 roku wzrósł on do 1,4 i utrzymywał się na tym poziomie do 2019 roku, by kolejno spaść do 1,261 w 2022 roku. Według najnowszych danych Głównego Urzędy Statystycznego w 2023 roku zarejestrowano 272 tys. urodzeń i było to o 33 tys. mniej nie w roku 2022. Jest to najniższa liczba urodzeń dzieci w danym roku w powojennej Polsce.

Resort liczy, że Program „Aktywny rodzic” będzie odpowiedzią na zatrważające dane dotyczące spadku urodzeń w kraju i przyczyni się do wzrostu demograficznego w Polsce.

Jak widać na ten moment, nie posiadamy zbyt wielu konkretnych informacji w powyższym zakresie. Polecamy śledzić najnowsze aktualizacje, które zapewne pojawią się w najbliższym czasie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 22 lutego 2024 r.

autor:

Jakub Klijewicz

Radca prawny
+48 502 469 739 | j.klijewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl