Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiana terminu na zgłoszenie danych

04.10.2023 | Compliance

W staraniach o zwiększenie skuteczności działań przeciwdziałających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kluczową rolę odgrywa dokładna identyfikacja beneficjentów rzeczywistych – osób fizycznych lub struktur prawnych, które ostatecznie kontrolują lub czerpią korzyści z danego podmiotu gospodarczego. W Polsce to zadanie spoczywa na Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jednakże, aby ten rejestr mógł efektywnie spełniać swoje zadania, ważne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. W tym kontekście, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która została wprowadzona 10 listopada 2022 roku, wprowadziła istotne zmiany dotyczące terminu na zgłoszenie danych w CRBR z 7 dni na 14 dni. Czternastodniowy termin liczony jest od momentu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego bądź od momentu zaistnienia zmiany.

Wprowadzenie nowego okresu zgłoszeniowego ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom spełnienia obowiązku zgłaszania zmian w CRBR. W praktyce, siedmiodniowy termin wielokrotnie okazywał się niewystarczający, szczególnie w przypadku bardziej złożonych struktur własnościowych. Również problemem okazywało się uzyskanie przez osoby uprawnione do reprezentacji – będące obcokrajowcami – podpisu zaufanego bądź kwalifikowanego w terminie 7 dni. Wydłużając ten termin do 14 dni, nowelizacja daje podmiotom więcej czasu na dostarczenie precyzyjnych i dokładnych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Sankcje

Jednakże, wbrew wydłużeniu terminu, należy zaznaczyć, że zaniedbanie w przekroczeniu nowego okresu zgłoszeniowego może prowadzić do surowych konsekwencji. Przedsiębiorcy, którzy nie dokonają wymaganych zmian w CRBR w terminie 14 dni, mogą być narażeni na karę pieniężną do wysokości 1 miliona złotych.

Należy również wspomnieć, że kara pieniężna w wysokości do 50 000 zł, może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, który nie dopełnił obowiązku dostarczenia spółce lub innemu podmiotowi niezbędnych informacji oraz dokumentów do zgłoszenia danych w CRBR.

Kto musi się zgłosić do CRBR?

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych zobowiązane są między innymi wszystkie spółki prawa handlowego z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, a także trusty, spółki europejskie, spółdzielnie stowarzyszenia i fundacje.

Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości również mają obowiązek zgłaszać zmiany danych oraz je aktualizować w CRBR.

Podsumowanie

Wydłużenie terminu z 7 dni na 14 dni daje przedsiębiorcom większą elastyczność, pozwalając na zebranie istotnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, jednocześnie zachowując surowe sankcje za nieterminowe zgłoszenia. Jeżeli napotykają Państwo trudności w złożeniu zgłoszenia aktualizującego do CRBR, nasza Kancelaria wspiera spółki prawa handlowego w przygotowaniu takiego zgłoszenia. Zapraszamy do współpracy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 4 października 2023 r.

autor:

Natalia Jaszczołt

Aplikant adwokacki
+48 797 761 354 | n.jaszczolt@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl