Co dalej z KSeF?

06.05.2024 | Podatkowe to i owo

W ostatni poniedziałek kwietnia, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który w całości dotyczy Krajowego Systemu e-Faktur.

Przedstawiony projekt zakłada, że KSeF będzie obowiązkowy zarówno dla czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT od 1 lutego 2026 r.

W związku z odroczeniem daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF przesunięto również inne terminy dodatkowych odroczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF, tj.:

1) okresu, w którym podatnicy będą mogli w sposób dotychczasowy, w okresie przejściowym po wprowadzeniu obowiązku KSeF, wystawiać faktury z kasy rejestrującej;
2) odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF;
3) odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF.

Okres przejściowy dla podatników wystawiających faktury uproszczone będzie trwał od 1 lutego do 31 lipca 2026 r. W tym czasie będą mogli wystawiać faktury na dotychczasowych zasadach. Okres przejściowy nie jest natomiast przewidziany dla podatników zwolnionych.

Uzasadnieniem dla odroczenia terminu wejścia w życie przepisów o Krajowym Systemie e-Faktur są wyniki przeprowadzonego audytu oraz niewielki stopień przygotowania przedsiębiorców na wdrażane rozwiązanie. Należy mieć na uwadze, że przedstawiony projekt ustawy dotyczy wyłącznie terminów wejścia w życie nowych przepisów. Ministerstwo Finansów prowadziło natomiast konsultację ze środowiskiem przedsiębiorców. Wyniki tych konsultacji nie zostały zawarte w przedstawionym projekcie. W tym zakresie Ministerstwo Finansów planuje opublikować oddzielny projekt ustawy. Biorąc pod uwagę historię wdrażania w Polsce systemu e-faktur oraz rozmiar uwag i zastrzeżeń kierowanych przez przedsiębiorców, w tym w szczególności przez środowisko księgowych, których najbardziej dotknie wdrożenie systemu, zakres zmian, który mógłby zostać wprowadzony przez obecne Ministerstwo Finansów mógłby być tak duży, że termin wejścia w życie KSeF 1 lutego 2026 roku może nie być zbyt odległy. Tym bardziej, że na razie projekt zmian merytorycznych KSeF nie został jeszcze opublikowany.

Z pewnością cieszy wsłuchanie się obecnego Ministra Finansów w głos podatników i odroczenie wejścia w życie KSeF. Rodzi się jednak pytanie co z przedsiębiorcami, którzy ponieśli już nakłady na wdrożenie tego systemu u siebie. Oczywiście mogą oni zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Nie można jednak wykluczyć, że wydatki te nie musiały zostać poniesione w przypadku, gdyby zakres zmian w KSeF spowodował konieczność ponownej modyfikacji używanych lub zakup całkiem nowych programów księgowych.

O wszelkich nowościach w związku z wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur będziemy Państwa informować.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 02 maja 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl