Czy opłaca się kupować u małżonka?

12.02.2024 | Podatkowe to i owo

Według złośliwego powiedzenia z rodziną „dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu”. Oznacza ono, że nie możemy polegać na osobach z własnej rodziny, szczególnie jeśli chodzi o sprawy finansowe. Czy faktycznie lepiej robić z rodziną zdjęcia, niż interesy? W ocenie fiskusa na jednym, jak i na drugim można wyjść tak samo dobrze.

Sprawa, którą chciałbym dzisiaj przedstawić, dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży stolarki okiennej, który chciał ją rozszerzyć o sprzedaż mebli. Meble te miałyby być produkowane w przedsiębiorstwie jego żony. Podatnik miał wątpliwości, czy taki zakup w celu dalszej odsprzedaży będzie stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu.

W wydanej interpretacji (0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że towar zakupiony od żony może stanowić koszt uzyskania przychodu. Przypomniał, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Aby poniesiony wydatek stanowił koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodów podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Ustawy podatkowe nie wyłączają z kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup towarów i usług od najbliższej rodziny. Należy jednak pamiętać, że małżonek, tak jak krewni i powinowaci do drugiego stopnia są podmiotami powiązanymi. Oznacza to, że są obowiązani ustalać ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W przeciwnym wypadku organ skarbowy może określić dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W omawianym przypadku małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Nie można zatem uznać, że jedno z nich świadczy pracę własną na rzecz działalności prowadzonej przez drugiego małżonka. Transakcje zawierane między małżonkami rodzą zatem takie same skutki podatkowe, jak wszystkie inne transakcje. Nie ma przy tym znaczenia małżeński ustrój majątkowy. Fakt, że małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej pozostaje zatem bez znaczenia.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 12 lutego 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl