Nowości w prawie podatkowym: REITy i podatek Belki po zmianach

08.04.2024 | Podatkowe to i owo

W ostatnim czasie zostały zaprezentowane dwa rozwiązania mające istotne znaczenie dla osób, które chcą inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje oraz posiadające lokaty bankowe. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało założenia ustawy o spółkach inwestujących w najem nieruchomości (REITy), natomiast Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia zmian w podatku od dochodów kapitałowych (podatek Belki). Przyjrzyjmy się co zawierają przedstawione założenia.

S.I.N.N. – Spółki inwestujące w najem nieruchomości (REITY)

REITy są to wehikuły wspólnego inwestowania na rynku nieruchomości. Stanowią alternatywę dla bezpośredniej inwestycji w nieruchomości. Umożliwiają bowiem nabycie akcji spółki, która zajmuje się najmem. Umożliwia to zatem zainwestowanie kapitału dużo niższego niż w przypadku indywidualnego nabycia nieruchomości.

Obecnie istnieje możliwość zainwestowania w REITY zagraniczne. Działają one w ponad 40 krajach, w tym w 13 w Europie. Najdłużej istniejące są REITy amerykańskie, pierwsze z nich powstały w latach 60. XX wieku.

Zgodnie z założeniami polskiej ustawy REITy będą działały wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Będą one mogły inwestować w położone w Polsce: biura, centra handlowe, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, domy opieki społecznej, internaty i akademiki. Wypłata dywidendy będzie obowiązkowa. Spółka będzie musiała przeznaczyć na nią co najmniej 90% przychodów z najmu pomniejszonych o koszty i podatki.

Zmiany w podatku Belki

Zwolnienie dywidend otrzymanych z REITów wpisuje się w postulat zniesienia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Rząd podał główne założenia zmian w tym podatku. Polegają one przede wszystkim na wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku, która byłaby ustalana jako iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł). Kwota ta byłaby odrębnie liczona dla zysków z oszczędności na lokatach terminowych i obligacjach oraz z inwestycji kapitałowych.

Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia dla oszczędności z lokat terminowych lub obligacji, będzie musiał założyć lokatę lub kupić obligacje w banku (SKOKu), który będzie prowadził dla niego pakiet oszczędnościowy (osobno dla lokat, osobno dla obligacji). Z takiego pakietu oszczędnościowego bank (lub SKOK) nie będzie pobierał podatku do kwoty wolnej.

W przypadku inwestycji kapitałowych podatnik będzie sam rozliczał kwotę wolną w zeznaniu rocznym PIT-38.

W proponowanym kształcie podatnik mógłby zaoszczędzić ok 3 tys. zł podatku (jeżeli skorzysta z kwoty wolnej dla lokat, obligacji i inwestycji kapitałowych). Samo rozwiązanie pro podatnicze należy ocenić pozytywnie. Nie upraszcza ono jednak w żaden sposób i tak już zawiłego i kazuistycznego systemu podatkowego.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 8 kwietnia 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl