Co przyniesie nam projekt ustawy o wliczaniu do stażu pracy czasu zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne

05.04.2024 | O pracy po pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację o finalizowaniu prac nad projektem ustawy, który pozwoli na wliczanie do stażu pracy okresów działalności gospodarczej oraz pracy świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zapowiedziami resortu, osoby samozatrudnione oraz będące stronami umów cywilnoprawnych będą mogły uwzględnić takie zatrudnienie do stażu pracy.

Obecnie, praca na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, nie podlega zaliczeniu do okresu, od którego zależą m.in. uprawnienia urlopowe, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie jest to okres zatrudnienia. Nie jest także zaliczany przy przyznawaniu istotnych dla pracownika świadczeń, takich jak nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe.

Wspomniane niespójności w prawie prowadzą do często absurdalnych sytuacji, w których okres prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, co do zasady nie podlega wliczeniu do stażu pracy wymaganego do nabycia świadczeń lub uprawnień pracowniczych, ale już okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, takiemu wliczeniu, co do zasady podlega.

W uzasadnieniu do nowelizacji projektu ustawy czytamy, że celem projektowanych zmian jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady równości. Obecne przepisy w sposób nieuzasadniony różnicują sytuację prawną przedsiębiorców i pracowników. Fakt, że okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy, wpływa np. na wysokość uzyskiwanych świadczeń ubezpieczeniowych czy też na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeśli zmiana wejdzie w życie, pracodawca będzie zobowiązany do wliczania do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończonych okresów prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Nowelizacja ustawy ma rozszerzyć katalog o prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, wykonywanie zlecenia, świadczenie usługi przez osobę fizyczną i umowy agencyjne. Okresy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych będą także wliczane do tzw. zakładowego stażu pracy u obecnego pracodawcy.

Zmiany te są korzystne dla wielu osób, które dotychczas nie miały możliwości wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy na umowach cywilnoprawnych. Nowe przepisy mogą ułatwić im m.in. uzyskanie wyższego wynagrodzenia, awansu czy świadczeń urlopowych.

Na ten moment pozostaje nam obserwować prace nad przedmiotową ustawą. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym zakresie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 04 kwietnia 2024 r.

autor:

Barbara Belina vel Bylina

Radca prawny
+48 505 030 072 | b.belina@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl