Cyfryzacja prawa budowlanego – elektroniczna Baza Projektów Budowlanych

14.02.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym, walentynkowym wydaniu naszego cyklu pt. „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” chcielibyśmy Państwu przybliżyć kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, jakim jest planowana – elektroniczna Baza Projektów Budowlanych („BPB”). Baza pojawia się w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem wykazu UD427. Znalazły się tam zmiany wprowadzające podstawy do zamieszczania projektów budowlanych w specjalnie do tego projektowanej bazie.

Baza Projektów Budowlanych ma być prowadzona w Systemie do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie („SOPAB” – o której będziemy pisać w przyszłym tygodniu). Zgodnie z założeniami, mają być w niej gromadzone projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, sporządzone w wersji elektronicznej, zamieszczone przez użytkowników kont, a także wszystkie wymagane przez prawo załączniki do projektów oraz załączniki wniosków, zgłoszeń i zawiadomień wpływających w ramach procesu inwestycyjno- budowlanego, które podlegają obowiązkowi archiwizacyjnemu. Projektowane zmiany, zgodnie z uzasadnieniem projektu, mają na celu ograniczenie ilości dokumentacji gromadzonej w postaci papierowej zarówno przez inwestorów, jak i przez organy administracji publicznej. Warto dodać, że zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego tylko w 2020 r. zużycie papieru przez administrację procedującej wnioski o pozwolenia na budowę wyniosło 22,5 tys. ton, co zajęło powierzchnię magazynową o łącznej kubaturze 34 tys. metrów sześciennych.

Wracając do samej BPB, użytkownicy kont będą mieli możliwość zamieszczenia w niej plików z dokumentami, jak również będą mogli udostępniać dokumenty i pliki wskazanemu użytkownikowi konta w portalu e-Budownictwo. Plikom zamieszczanym w Bazie Projektów Budowlanych system SOPAB będzie przydzielał unikalny identyfikator. Oczywiście, do BPB będą miały dostęp organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, inwestorzy zamiast załączać projekty do wniosków, będą mogli wskazać numer projektu umieszczonego wcześniej w Bazie Projektów Budowlanych. Dotyczyć to będzie m.in. zgłoszeń budowy, wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz oczywiście wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. Zmiany mają nastąpić również w składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Do powyższych dokumentów będzie można zamiast projektu technicznego w formie papierowej przedłożyć indywidualny identyfikator projektu, jeżeli został on zamieszczony w Bazie Projektów Budowlanych.

Zgodnie z projektem zmiany miały wejść w życie w dniu 1 stycznia 2023 r., jednakże projekt nadal jest na etapie prac Rady Ministrów. Naszym zdaniem zmiany te wejdą w życie jeszcze w tym roku.

Podsumowując, w naszej ocenie rozwiązanie, w którym projekty budowlane w postępowaniach inwestycyjno-budowalnych byłyby zamieszczane tylko raz, w jednym systemie, należy ocenić pozytywnie. Organy zamiast otrzymywać duże pliki danych, będą miały je w systemie, który w założeniu powinien usprawnić ich działanie.

Już za tydzień opiszemy ostatnią zmianę związaną z cyfryzacją, której regulacja jest planowana we wskazanym powyżej projekcie zmian w ustawie Prawo budowlane, jakim jest System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOBAP).

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 13 lutego 2023 r.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl