Cyfryzacja prawa budowlanego – System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)

21.02.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W ramach kontynuacji naszego cyklu „Wtorkowych Poranków dla Budowlanki”, w dzisiejszym wydaniu chcielibyśmy przybliżyć Państwu projektowany sposób działania Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie, zwany SOPAB. Warto ten skrót zapamiętać.

O wprowadzeniu systemu mowa jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem wykazu UD427. Projekt ten zakłada m.in. stworzenie systemu służącego do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawą prawną funkcjonowania SOPAB ma być nowy „rozdział 7b” Prawa budowlanego, który będzie obejmować artykuły od 79l do 79v. Zgodnie z projektowaną nowelizacją, za wdrożenie i prowadzenie systemu odpowiedzialny będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W aktualnym stanie prawnym wnioski, zgłoszenia i zawiadomienia, składane w postępowaniach toczących się na podstawie Prawa budowlanego, mogą być składane w wersji papierowej lub za pośrednictwem systemu E-Budownictwo. Wprowadzenie systemu SOPAB ma umożliwić składanie kompletnej dokumentacji bezpośrednio, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej. Założeniem jest by do SOPAB miały dostęp nie tylko organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej, ale i inne podmioty publiczne. Zakres dostępnych danych, będzie w ich przypadku ograniczony zgodnie z posiadaną przez nie właściwością miejscową i rzeczową.

Jednym z zadań, jakie ma spełniać nowo projektowany system, będzie obsługa Bazy Projektów Budowlanych, o której pisaliśmy w zeszłym tygodniu (#140). Inwestorzy będą mogli za pośrednictwem systemu E-Budownictwo zamieszczać w Bazie Projektów wszelką dokumentację techniczną. System SOPAB przydzieli zamieszczonym plikom indywidulany identyfikator, który ma umożliwić organom szybkie i sprawne odnalezienie właściwej dokumentacji. Według założeń, rozwiązanie to ma na celu uproszczenie postępowań, poprzez minimalizację ilości przekazywanej dokumentacji, w szczególności załączników, które inwestorzy składają przy wnioskach. Wprowadzenie systemu SOPAB ma mieć pozytywny wpływ na pracę administracji architektoniczno-budowlanej i ułatwić inwestorom uzyskanie wymaganych pozwoleń i zgłoszeń.

Według informacji przekazanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pomimo że przepisy prawne regulujące SOPAB nie weszły jeszcze w życie, to prace nad system znajdują się obecnie na coraz bardziej zaawansowanym etapie. W ostatnim czasie GUNB w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”, uzyskał finansowanie pozwalające na wykonanie systemu. Zgodnie z zapowiedziami, do 30 czerwca 2023 r., ma powstać wersja podstawowa systemu, która w okrojonej wersji ma umożliwić przeprowadzanie kluczowych postępowań w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Podobnie jak wcześniej opisywane zmiany dążące do cyfryzacji, również projekt wprowadzenia kompleksowego systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań administracyjnych z zakresu architektoniczno-budowlanego, w naszej ocenie, należy postrzegać pozytywnie. Jego sprawne działanie, zgodnie z założeniem, może w istotny sposób usprawnić pracę urzędów oraz w konsekwencji przyspieszyć rozpatrywanie złożonych wniosków.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 20 lutego 2023 r.

autor:

Ryszard Wawryczuk

Aplikant adwokacki
+48 501 320 547 | r.wawryczuk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl