Dyrektywa Omnibus – zmiany w ochronie praw konsumentów

25.01.2023 | Compliance

Z początkiem roku 2023 weszły w życie nowe przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus, dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę towarową. Wprowadzają one wiele istotnych zmian z punktu widzenia konsumentów i ochrony ich praw, przede wszystkim w odniesieniu do zawierania umów z przedsiębiorcami na odległość za pośrednictwem Internetu. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia każdego ze wspomnianych aktów prawnych.

Informacja o cenie przed promocją

W sytuacji obniżenia ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie, przedsiębiorcy będą także zobligowani do zamieszczenia informacji o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Regulacja ta ma także zastosowanie do takiego towaru lub usługi, które zostały wprowadzone do oferty na mniej niż 30 dni przed obniżką ceny, obok informacji o jej wysokości, przedsiębiorcy obowiązani będą uwidoczniać również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Obowiązki te mają również zastosowanie do reklamy towaru czy usługi, która zawiera informację na temat ceny.

Nowe definicje

Swoich definicji legalnych doczekały się dwa pojęcia: internetowa platforma handlowa oraz dostawca internetowej platformy handlowej.
Internetową platformą handlową jest usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się zawieranie umów na odległość. Z kolei dostawcą internetowej platformy handlowej w świetle definicji z ustawy i dyrektywy Omnibus jest przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Opinie o produkcie w sklepie internetowym oraz numer telefonu

Powszechną praktyką wśród konsumentów jest oparcie decyzji o zakupie konkretnego produktu lub usługi o opinie innych użytkowników. Dyrektywa obliguje sprzedawcę do poinformowania potencjalnych klientów w jaki sposób zbiera on oraz weryfikuje opinie na temat oferowanych przez niego produktów lub usług. Co więcej, dyrektywa obliguje sprzedawcę do udostępnienia swoim klientom numeru telefonu.

Dane osobowe jako waluta

Nowe przepisy regulują także sytuacje, w której konsument, w zamian za dostarczoną mu cyfrowo treść, zamiast zapłaty dostarczy sprzedawcy swoje dane osobowe. Ma to zapewnić tym konsumentom ten sam poziom ochrony, jakim cieszą się konsumenci dokonujący zapłaty w pieniądzu.

Rękojmia – nowe zasady

Kwestia rękojmi dotychczas regulowana była jedynie przez kodeks cywilny. Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta reguluje tę kwestię bardziej kompleksowo. W przypadku towarów, przedsiębiorca będzie odpowiadał za jego wady ujawnione w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia go do konsumenta. Jeżeli konsument wyrazi chęć zgłoszenia reklamacji, w pierwszej kolejności sprzedawca ma prawo ją rozpatrywać w kategorii naprawy lub wymiany produktu. Dopiero odmowa wymiany produktu lub jej niedokonanie spowoduje, iż konsument będzie mógł wystąpić o zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny za reklamowany produkt. W przypadku naprawy lub wymiany towaru przedsiębiorca będzie standardowo ponosić koszt odesłania towaru, ale również koszt jego odbioru od konsumenta. W przypadku, gdy klient będzie chciał zwrócić uszkodzony towar, powinien dokonać tego niezwłocznie na koszt przedsiębiorcy. Sprzedawca powinien zwrócić środki w jak najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Nowe terminy – reklamacja

Dotychczas klient miał rok na reklamację. Stosownie do nowych regulacji, ma na to dwa lata od momentu wysyłki towaru. W przypadku używanych towarów dalej będzie obowiązywał okres jednego roku. Do tej pory sprzedawcy mieli obowiązek odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni. Okres ten został skrócony do 14 dni.

Należy pamiętać, iż nie są to wszystkie ze zmian wprowadzonych do polskiego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2023 r., a jedynie te, które są kluczowe w prowadzeniu działalności.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 25 stycznia 2023 r.

autor:

Hubert Krasuski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | h.krasuski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl