Zmiany w Prawie Pracy 2023

25.01.2023 | Wiadomości

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości i pracy zdalnej w dniu 10 stycznia 2023. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości mogą wejść jeszcze w styczniu 2023 roku, natomiast przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać pod koniec marca lub na początku kwietnia 2023.

1. Kontrola trzeźwości

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

 1. W jaki sposób wprowadzić kontrolę trzeźwości?
 2. Kiedy można skontrolować trzeźwość pracownika?
 3. Jakie metody badawcze można stosować?
 4. Czy pracownik będący pod wpływem alkoholu lub innych środków musi zostać zwolniony?
 5. Kiedy pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy?

2. Praca zdalna

W definicji pracy zdalnej określono, iż jest to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 1. W jaki sposób wprowadzić nowe przepisy?
 2. Czy pracownik w każdym czasie może skorzystać z pracy zdalnej?
 3. Czy pracodawca może wysłać pracownika na pracę zdalną?
 4. Jakie są obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika uwzględniając nowe przepisy?
 5. Czy każdy pracownik będzie mógł pracować zdalnie?
 6. Komu nie można odmówić pracy zdalnej
 7. Czy można kontrolować pracownika w trakcie pracy zdalnej?
 8. Kto ponosi koszty pracy zdalnej?

Jeśli nurtuje Państwa powyższa tematyka lub zastanawiają się Państwo w jaki sposób wdrożyć przedmiotowe zmiany w Państwa firmach, prosimy o kontakt z kancelarią już bezpośrednio do naszych ekspertek: r.pr. Izabeli Cybul-Gruba – i.cybul@kglegal.pl i apl. adw. Marty Chodzińskiej – m.chodzinska@kglegal.pl.

Jako kancelaria prawna podjęliśmy działania mające na celu wydanie stosownego kompendium omawiającego wprowadzone zmiany oraz towarzyszące im konsekwencje, jak również opracowujemy nagrania z naszymi ekspertami, w których zaadresowane zostaną kwestie dotyczące zmian w kodeksie pracy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Marta Chodzińska

Adwokat
+48 22 856 36 60 | m.chodzinska@kglegal.pl