Sukces Kancelarii

Sukces Kancelarii

Prawnicy w celu zabezpieczenia Mocodawcy wypracowali schemat obejmujący złożenie kwoty świadczenia pieniężnego do depozytu notarialnego, poręczenie osobiste oraz wydanie weksli in blanco.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych.

W 2021 r. wejdą w życie przepisy zmieniające regulacje Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dematerializacji akcji. Ponadto zaplanowane jest też wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej oraz prawa holdingowego.

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania nie oznacza umorzenia długów i nie musi wiązać się z definitywnym zakończeniem sprawy. Wierzycielowi przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sukces Kancelarii

Sukces Kancelarii

r. pr. Jadwiga Kędzierska oraz adw. Marcin Zawistowski uzyskali zabezpieczenie kilku nieruchomości polegające na zakazie ich zbywania i obciążania (oraz wpisie stosownych wzmianek do ksiąg wieczystych)

Nowa era doręczeń

Nowa era doręczeń

Ustawą z dnia 18 XI 2020 r. nałożono obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który pozwoli na możliwość korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Korzystna dla Frankowiczów uchwała SN

Pomysł KNF na ugody Banków z Frankowiczami

Przewodniczący KNF poinformował, że znalazł idealne „lekarstwo” na tzw. spory frankowe. W swoich wypowiedziach wskazał, że takie działanie ma uchronić sektor bankowy przed dalszą falą porażek w Sądach i ogromnymi kosztami ponoszonymi przez Banki.