Slim VAT 3 od 1 lipca

Slim VAT 3 od 1 lipca

1 lipca wejdzie w życie pakiet zmian podatkowych znanych jako „Slim VAT 3” która miała wejść w życie 1 kwietnia jednak z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny większość zmian wejdzie w życie dopiero teraz

Ceny transferowe a estoński CIT

Ceny transferowe a estoński CIT

Po analizie przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek może się nasunąć się pytanie, czy spółka korzystająca z estońskiego CITu jest zobowiązania do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Dla kogo split payment?

Metoda podzielonej płatności została wprowadzona w celu zmniejszenia luki w podatku od towarów i usług: płacąc za fakturę w formie przelewu kwota podatku VAT trafia na specjalne subkonto odbiorcy płatności

Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Korekta stawek amortyzacyjnych

Ustawy o podatku dochodowym przewidują różne metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podstawową z nich jest metoda liniowa

Jaki ryczałt dla informatyka?

Jaki ryczałt dla informatyka?

Dziś o ryczałcie dla informatyka – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, wyjaśniamy kiedy stawka ryczałtu wynosi 12%, a kiedy wynosi ona 8,5%