Czym jest Blue Card?

Czym jest Blue Card?

Blue Card (Niebieska Karta UE) jest zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Przeciwdziałanie kradzieży spółek

Przeciwdziałanie kradzieży spółek

W dniu 7 kwietnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów.

O dyrektywie drugiej szansy

O dyrektywie drugiej szansy

W dniu 20.06.2019 r. PE wraz z Radą UE przyjęły dyrektywę w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów (…), zmieniającą dyrektywę UE nr 2017/1132.