Zmiany w koncesji paliw ciekłych

Zmiany w koncesji paliw ciekłych

W dniu 8 IX 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które zmienia treść rozporządzenia z dnia 27 XI 2019 roku w sprawie wykazu paliw ciekłych

Prawo jazdy w telefonie

Prawo jazdy w telefonie

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument między innymi zwalnia posiadaczy polskiego prawa jazdy z obowiązku posiadania go przy sobie i okazywania podczas kontroli....