Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia odnotujemy szereg zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Wynikają one z nowelizacji Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmiany w przepisach dotyczących czynnego żalu

Zmiany w przepisach dotyczących czynnego żalu

Zmiany dotyczące złożenia czynnego żalu, które weszły w życie od 5 X, podały w wątpliwość czy po tej dacie będzie nadal możliwe zawiadomienie organu o możliwym uszczupleniu podatkowym, drogą elektroniczną.

Korzystny wyrok TSUE

Korzystny wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał korzystny dla polskich przedsiębiorców wyrok w sprawie dotyczącej oceny obowiązku wcześniejszej zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliwa.