Praca zdalna – już za dwa tygodnie!

Praca zdalna – już za dwa tygodnie!

W kwietniu wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do polskiego porządku prawnego – to może być ostatni dzwonek na wdrożenie mechanizmów uwzględniających te zmiany

Zapraszamy na seminarium

Zapraszamy na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone sukcesji – to naturalny etap w cyklu życia każdej rodzinnej firmy, a właściciele będą musieli się z nią zmierzyć w momencie przekazania firmy kolejnemu pokoleniu

Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych cz. 1

Ukryte zyski w estońskim CIT

Niewątpliwą zaletą ryczałtu od dochodów spółek, nazywanym również estońskim CIT, jest brak opodatkowania dochodu, do czasu gdy pozostaje on w spółce, lub zostaje przeznaczony na jej dalszy rozwój

Opodatkowanie najmu

Opodatkowanie najmu

Nowy Ład pośród licznych zmian, zmienił także znacznie regulacje dotyczące opodatkowania najmu prywatnego – od tego roku jedyną możliwością opodatkowania jest ryczałt.

Zmiany w Prawie Pracy 2023

Zmiany w Prawie Pracy 2023

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości i pracy zdalnej w dniu 10 stycznia 2023. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Zmiany ustawowe na gruncie rozporządzenia 2018/1860 PEiR

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Wracając do tematyki planowanej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przystępujemy do omówienia zasadniczej treści celu i potrzeby pełnego wdrożenia rozporządzenia PE i RE

Zmiany ustawowe na gruncie rozporządzenia 2018/1860 PEiR

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Do komisji sejmowych wpłynął rządowy projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach, celem noweli jest wprowadzenie przepisów mających na celu zapewnienie stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego

Zmiany w ustawie antyzatorowej

Zmiany w ustawie antyzatorowej

Wchodząca w życie 8 grudnia 2022 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadziła szereg ważnych dla biznesu zmian