Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie zmian prawnych, pozwalających na zabezpieczenie majątku rodzinnego. Ustawą mają zostać wprowadzone fundacje rodzinne, które mają się stać podstawowym narzędziem sukcesji.

Zwrot pieniędzy dla przewoźników

Zwrot pieniędzy dla przewoźników

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 28 października 2020 roku wydał wyrok odnośnie dyrektywy nakładającej obowiązek ustalenia wysokości opłat za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej.

Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

Głównym założeniem jest uregulowanie zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Obecne przepisy są dość ogólne i rodzą pytania zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników.

Oznaczenia GTU w plikach JPK_VAT

Oznaczenia GTU w plikach JPK_VAT

Od 01.10.2020 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych. Zmiany dotyczą wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

Zmiany w koncesji paliw ciekłych

Zmiany w koncesji paliw ciekłych

W dniu 8 IX 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które zmienia treść rozporządzenia z dnia 27 XI 2019 roku w sprawie wykazu paliw ciekłych