Program „Czyste Powietrze”

24.06.2024 | Wiadomości

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program, który ma na celu wsparcie w wymianie starych pieców oraz dociepleniu domów jednorodzinnych. Głównym celem programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe można otrzymać na: (1) audyt energetyczny, (2) ocieplenie ścian, stropu, podłogi, (3) wymianę okien, drzwi, bramy garażowej, (4) wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz (5) mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe jest dostępne na projekty zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto jednak pamiętać, że rozliczone zostaną tylko koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Projekt trzeba jednak zakończyć do 30, 36 lub 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację, w zależności od konkretnego przypadku.

Z programu mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą. Część 1 Programu skierowana jest do osób, których roczne dochody nie przekraczają 135.000 zł (jest to podstawowe dofinansowanie). Z dofinansowania z Części 2 Programu (podwyższone dofinansowanie) mogą skorzystać osoby, których dochody przeliczone na osobę nie przekraczają 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jeśli miesięczne dochody, przeliczone na osobę, nie przekraczają 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub właściciele/ współwłaściciele mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone zaświadczeniem od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, istnieje możliwość ubiegania się o najwyższy poziom dofinansowania, czyli z Części 3 Programu.

Złożenie wniosku o dotacje jest bezpłatne. Warto jednak pamiętać, że przy składaniu wniosku należy przygotować skan zaświadczenia przy wnioskowaniu o podwyższone lub najwyższe dofinansowanie (w celu zaświadczenia o możliwości uzyskania tych dotacji), księgę wieczystą, a w przypadku braku księgi – dokument potwierdzający prawo własności. W przypadku istnienia współwłasności, potrzebna będzie zgoda współwłaściciela na realizację przedsięwzięcia, natomiast w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnotą majątkową przedstawić należy zgodę współmałżonka. W momencie wnioskowania o dotację z prefinansowaniem przedstawić należy umowę z wykonawcą.

Wnioski należy kierować do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie, w którym znajduje się nieruchomość. Wnioski można składać za pomocą serwisu gov.pl, bezpośrednio przez system GWD (Generator wniosków o dofinansowanie) lub w gminnym punkcie konsultacyjno- informacyjnym. Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”. Przy składaniu wniosku za pośrednictwem banku warto jednak pamiętać, że bank bierze udział tylko w składaniu wniosku o dofinansowanie, a beneficjent jest odpowiedzialny za rozliczenie dotacji.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 czerwca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Izabela Wilk

Prawnik
+48 502 730 606 | i.wilk@kglegal.pl