Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych

26.10.2023 | Wiadomości

Ruszył nabór wniosków do programu!

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą liczyć na pomoc rządu z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Rząd przyjął program pomocy w dniu 8 sierpnia br., następnie w dniu 6 października br. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła program.

Ogłoszenie o naborze wniosków

W dniu 25 października ogłoszono, tak długo wyczekiwany nabór wniosków do programu. Na złożenie wniosków o dofinansowanie i niezbędnych dokumentów, przedsiębiorcy mają 14 dni od dnia ogłoszenia programu, czyli do 8 listopada.

Wnioski o pomoc będzie można składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronach ministerialnych.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa przemysłu energochłonnego, a więc te:

a) których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiły co najmniej 3% ich wartości produkcji sprzedanej oraz
b) które uzyskały min. 50% przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i C (przetwórstwo przemysłowe).

Co należy dołączyć do wniosku?

Jak już wskazano wcześniej, do wniosku o pomoc podstawową należy dołączyć m.in.: zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek, sprawozdanie beneficjenta, a także raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny przedmiotowego sprawozdania.

Z uwagi na szereg warunków do spełnienia, jak i wyjątkowo krótki termin trwania naboru wniosków, wiele przedsiębiorców może mieć problem z przystąpieniem do programu na czas.

Czy warto składać wniosek?

Budżet aktualnego programu wynosi 5,5 mld zł. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie nawet do 40 mln EUR. Rząd szacuje, że na pomoc może liczyć ok. 3 tysiące przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych znacznym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.

Kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie pomocy?

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Kto już pomoc otrzymał?

Nie jest to pierwszy taki program, ponieważ w 2022 r., pomoc została udzielona 208 przedsiębiorstwom, w tym 14 mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym. W poprzedniej edycji programu, do przedsiębiorstw trafiła kwota ok. 2 mld 409 mln zł.

Czy to ostatni nabór wniosków?

Nie, zgodnie z zapowiedzią rządu, kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw ruszy w lutym 2024 r. Wobec czego istnieje realna szansa na uzyskanie pomocy dla tych przedsiębiorstw, które z różnych względów nie będą mogły przystąpić do już ogłoszonego październikowego naboru.

Jak wynika z powyższego, otrzymanie dofinansowania jest jak najbardziej możliwe i wysoce opłacalne. Jako Kancelaria zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie pracy nad wnioskiem i złożenia go z zachowaniem terminu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 26 października 2023.

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl