Sukces Kancelarii

05.06.2020 | Wiadomości

Sukces zespołu adw. Marcina Zawistowskiego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację przeciwnika dotyczącą zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego na skutek wyegzekwowania podwójnego zadatku z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zabezpieczonej dobrowolnym poddaniem się egzekucji, tzw. 777.

Od strony praktycznej warto podkreślić, że:

  1. wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym w terminie niecałego miesiąca od złożenia odpowiedzi na apelację,
  2. dzięki monitorowaniu stanu sprawy na portalu informacyjnym, wiedzieliśmy o wyroku już kolejnego dnia,
  3. wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został złożony jeszcze przed doręczeniem wyroku,
  4. od wydani wyroku do wszczęcia egzekucji upłynęło tylko 8 dni, co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę, że Sąd doręcza pisma w zasadzie tylko pocztą.