Obowiązkowe raportowanie dla e-commerce

20.02.2024 | Wiadomości

DAC7 to unijna dyrektywa z 2021 roku. Zobowiązuje ona właścicieli platform do handlu e-commerce do składania raportów dotyczących użytkowników sprzedających za ich pośrednictwem. Administracja skarbowa otrzyma więc informację o osobach, które potencjalnie powinny rozliczyć się z podatków.

Kogo dotyczy dyrektywa?

Obowiązek raportowania obejmie platformy umożliwiające najem nieruchomości lub miejsc parkingowych, osobiste świadczenie usług, sprzedaż towarów i najem środków transportu. W raportach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej znajdą się użytkownicy np. Vinted, OLX, czy Airbnb którzy w ciągu roku dokonali co najmniej 30 transakcji lub ich przychód ze sprzedaży na platformie przekroczył 2 000 euro.

W informacji przekazywanej organom skarbowym, platforma będzie musiała przedstawić dane identyfikujące sprzedawców, m. in. imię, nazwisko, NIP, rachunek bankowy, prowizje pobrane na rzecz platformy sprzedażowej. W przypadku, gdy sprzedawca zajmuje się najmem nieruchomości, raport obejmować będzie również adres nieruchomości, numer księgi wieczystej i ilość dni, w których obiekt był udostępniany do wynajęcia.

W celu uzyskania informacji, operator platformy będzie mógł wystąpić o ich udzielenie przez sprzedającego. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na wezwanie operatora platformy, będzie mógł on wstrzymać płatności na rzecz sprzedawcy do czasu ich udzielenia.

W przypadku niewywiązania się przez operatora platformy z nałożonych na niego obowiązków, będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść do 1 000 000 zł.

Od kiedy?

Polska kilkukrotnie przesuwała wdrożenie przepisów dyrektywy do swojego porządku prawnego. W dniu 13 lutego opublikowano nowy projekt ustawy implementującej. Nakłada on obowiązek raportowania za 2024 rok. Sama ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2024 roku.

Jestem w raporcie i co dalej?

Spełnienia warunków kwalifikujących do objęcia raportem DAC7 nie oznacza jeszcze, że będziemy musieli zapłacić podatek. Jeżeli bowiem z tytułu sprzedaży nie osiągniemy dochodu (cena nabycia rzeczy będzie wyższa, niż cena sprzedaży), nie wystąpi dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu. Sprzedaż rzeczy ruchomych jest podlega także zwolnieniu z podatku dochodowego, o ile daną rzecz posiadamy co najmniej przez pół roku.

Jeżeli natomiast organ skarbowy doszedłby do wniosku, że prowadzona przez nas sprzedaż ma charakter stały i zorganizowany, będzie mógł uznać, że prowadzimy w tym zakresie działalność gospodarczą. Wiązać się z tym będą znaczące konsekwencje. Dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych w działalności gospodarczej nie podlega bowiem zwolnieniu. W pewnych okolicznościach może też powstać konieczność zapłaty składki zdrowotnej. Istotne będzie wtedy czy przychód z działalności będzie się mieścił w limicie dla działalności nierejestrowanej, czy też nie.

O zmianach w procesie implementacji dyrektywy DAC7 będziemy Państwa informować.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 20 lutego 2024 r.

autor:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl