Ulga podatkowa – IP BOX. Ogromne korzyści dla braży informatycznej.

01.07.2020 | Wiadomości

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot tworzący projekty innowacyjne mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna). Polega ona na możliwości zastosowania przez podatnika preferencyjnej stawki 5%.

Z ulgi może skorzystać niemal każdy podmiot, który prowadzi działalność innowacyjną, która skutkuje uzyskaniem:

 1. patentu,
 2. prawa ochronnego na wzór użytkowy,
 3. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłącznego prawa do odmiany roślin, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskiego prawo do programu komputerowego.

Aby móc skorzystać z omawianej ulgi konieczne jest, aby kwalifikowane IP zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, co w praktyce oznacza, że produkt musi być innowacyjny.

Z preferencyjnej stawki podatkowej (5%) mogą korzystać dochody z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej lub ze sprzedaży własności intelektualnej (np. patentu, wzoru przemysłowego, oprogramowania itp). Inne przychody (np. z tytułu świadczenia usług) podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Jak możemy pomóc?

Mimo, że powyższe warunki mogą wydawać się skomplikowane, z ulgi może skorzystać większość firm prowadzących działalność innowacyjną. Dotyczy to zarówno spółek, jak i indywidualnych działalności gospodarczych. Każdej z nich jesteśmy gotowi pomóc w następujących obszarach:

 • Opracowanie procedury w celu wdrożenia IP BOX oraz wsparcie prawne we wdrożeniu procedury,
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • Przygotowanie kalkulacji, ewidencji oraz właściwych deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • Wsparcie prawne w procesie ochrony praw własności intelektualnej (np. uzyskanie patentu lub innego prawa ochronnego).

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl

Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl