Ustawa o aktywności zawodowej

03.12.2022 | Wiadomości

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, celem unowocześnienia i podwyższenia sprawności urzędów pracy i podmiotów odpowiedzialnych za aktywizację bezrobotnych, przygotowało projekt ustawy o aktywności zawodowej. Pozostaje on aktualnie na etapie uzgodnień.

Zakłada on przede wszystkim oddzielenie zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od statusu bezrobotnego. Pozwoli to na usprawnienie działań urzędów, których skupienie skieruje się z ubezpieczenia zdrowotnego, na problemy związane z bezrobociem w Polsce.

Oprócz tego, w projekcie przewidziano szereg zmian w zakresie obsługi i wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dotyczyć to ma między innymi na wprowadzeniu bonu na kształcenie ustawiczne, polegającego na sfinansowaniu przez starostę należności dla instytucji szkoleniowej za realizację szkolenia, czy sfinansowaniu należności dla instytucji realizującej studia podyplomowe. Zastosowano również instrumenty, które pozwolą na indywidualne podejście do każdego bezrobotnego.

Projekt zakłada również bardzo szerokie uprawnienia organów odpowiedzialnych za promocje zatrudnienia w zakresie pomocy rodzicom powracającym na rynek pracy lub bezrobotnym sprawującym opiekę nad osobą zależną. Przewidziano również duże wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl