Jaki ryczałt dla informatyka?

28.04.2023 | Wiadomości

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt 12% dotyczy przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line; pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2); oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

Natomiast ryczałt 8,5% dotyczy przychodów z działalności usługowej gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Początkowo w wydawanych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznawał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym wykonywanie działalności PKWiU 62.01.12 tj. usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych nie są związane z programowaniem, a zatem podlegają opodatkowaniu w stawce 8,5%. Pomimo, że to PKWiU wymienione jest w ustawie przy stawce 12%, to jednak poprzedzone jest przedrostkiem „ex”, co należy rozumieć jako zawężenie zakresu objętego zgrupowaniem. Pozwala to uznać, że kod 62.01.12 jest wyłączony z opodatkowania wyższą stawką.

Samo wyłączenie nie wynika jednak wprost z przepisów, a jest wynikiem ich interpretacji przez organ. Należy zatem zauważyć jej zmianę, która nastąpiła w ostatnim czasie. O ile np. w kwietniu 2022 r. organ zgadzał się, że PKWiU 62.01.12 opodatkowane jest stawką 8,5% (zob. interpretacja 0114-KDIP3-1.4011.81.2022.2.AK), o tyle w 2023 r. co raz częściej uznaje, że są to usługi związane z programowaniem i opodatkowane są stawką 12% (zob. interpretacje 0115-KDIT1.4011.604.2022.2.PSZ, 0113-KDIPT2-1.4011.93.2023.3.RK, 0113-KDIPT2-1.4011.93.2023.3.RK).

Czynności, które zostały uznane za związane z programowaniem w ww. interpretacjach, to m.in.: rozszerzenie i dostosowanie istniejących systemów informatycznych, implementacja nowych lub modyfikacja istniejących funkcjonalności, tworzenie architektury informacji systemów informatycznych w postaci diagramów i dokumentacji do systemu informatycznego, projektowanie funkcjonalnych systemów informatycznych w postaci graficznych prototypów, tworzenie audytów użyteczności systemów informatycznych, czy organizacja warsztatów z programistami w celu przekazania projektu funkcjonalnego.

Nadal co prawda wydawane są interpretacje korzystne dla podatników, uznające prawo do ryczałtu 8,5% w przypadku PKWiU 62.01.12 dla niektórych czynności. Należy jednak zauważyć, że Krajowa Informacja Skarbowa rozszerzyła interpretację pojęcia „związane z oprogramowaniem” w stosunku do wcześniej wydawanych interpretacji, powodując szersze zastosowanie 12% stawki ryczałtu. W związku z tym w celu skorzystania z niższej stawki, istotnym jest uzyskanie korzystnej interpretacji podatkowej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl