Aneksy waloryzacyjne ws. kontraktów drogowych

29.07.2022 | Wiadomości

24 maja 2022 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Niniejsza decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie.

Od początku lipca odbywały się spotkania z udziałem przedstawicieli Prokuratorii Generalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury z organizacjami branżowymi. Głównym celem rozmów było dojście do porozumienia co do treści planowanych aneksów do umów na roboty budowlane, które miały zwiększać limit poziomu waloryzacji do 10 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

GDDKiA poinformowała, że aneksy są zawierane z firmami już od 22 lipca, a kolejnych kilkadziesiąt ma zostać podpisanych do końca sierpnia b.r. Fundamentalnym założeniem mechanizmu waloryzacyjnego jest solidarny podział ryzyka, który wynika ze wzrostu kosztów realizacji kontraktów pomiędzy wykonawcę, a GDDKiA – jako zamawiającego. W związku z tym, waloryzacji podlega 50 % wartości kontraktu.

Zdaniem GDDKiA, „aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego br., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych. Podniesienie limitu waloryzacji będzie miało zastosowanie także do tych wykonawców, którzy podpisali umowy w ostatnim czasie jak również składali oferty w 2021 roku i oczekują na wybór oferty najkorzystniejszej lub podpisanie umowy”.

Należy także mieć na uwadze, że w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej, wskaźnik waloryzacyjny może przyjmować wartości dodatnie, co powoduje zwiększenie wynagrodzenia wykonawców. Jest to bardzo dobra wiadomość dla branży, bowiem ostatni okres był niezwykle trudny ze względu na gwałtowny wzrost kosztów kontraktów. Na uwagę zasługuje fakt, iż głównymi elementami cenotwórczymi, wpływającymi na ostateczny koszt kontraktu, są m.in.: ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży. Ponadto pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest de facto głównym wskaźnikiem inflacyjnym.

Kancelaria będzie z uwagą śledzić dalsze losy mechanizmu ochronnego, wprowadzonego przez rząd, który był odpowiedzią na rosnące koszty realizacji inwestycji drogowych. Z tego względu już niebawem opublikujemy nasz alert, w którym przedstawimy Państwu więcej szczegółów dotyczących tej jakże ważnej dla branży budownictwa kwestii.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna. 

autorzy:

Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | p.kopytowski@kglegal.pl