Kolejny sukces w sprawach frankowych

18.05.2022 | Wiadomości

Zasądzenie wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych od banku na rzecz konsumenta!

Miło nam poinformować, iż w dniu 18 maja 2022 roku, w sprawie naszej klientki przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawny LUKAS BANK S.A.), Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszej Mandantki.

Sprawa ta jest o tyle ciekawa, iż pomimo tego, że kredyt hipoteczny został spłacony w całości przez naszą klientkę w marcu 2016 roku, to Sąd nie uznał zarzutu przedawnienia roszczeń zgłoszonego przez Credit Agricole.

Warto również dodać, że niniejsza sprawa – od złożenia pozwu do wydania wyroku – trwała zaledwie dwa lata i to w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Dziękujemy za zaufanie! Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów!

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg.