Skrócenie norm czasu pracy

04.12.2022 | Wiadomości

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmiany kodeksu pracy, celem skrócenia normy tygodniowego czasu pracy. W założeniu posłów, którzy wnieśli go do procedowania, aktualne 40 godzin pracy zastąpiłaby norma 35 godzinna. Zostałoby to dokonane poprzez skrócenie dziennej normy czasu pracy do siedmiu godzin. Propozycja zakłada oczywiście, że wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy, mimo skrócenia jej czasu, nie uległyby zmianie. Jednocześnie zmianie podlegać miałyby normy pracy z godzinami nadliczbowymi – niemożliwe byłoby wówczas przekroczenie przeciętnie 43 godzin w ciągu tygodnia.

Uzasadnieniem powyższych zmian jest zapewnienie pracownikom więcej czasu wolnego. Miałoby to zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz poprawieniu zdrowia Polaków. Jednocześnie wskazano, że ze względu na większą ilość wypoczynku, pracownicy zwiększyliby swoją wydajność w pozostałych godzinach pracy. Dodatkowo, ze względu na mniejszą ilość godzin świadczenia pracy przez pracowników, miałoby wzrosnąć zatrudnienie.

Wątpliwe jest jednak, aby w obliczu tak ogromnych wyzwań z jakimi mierzyć się musi polska gospodarka zaakceptowano pomysł projektodawców. Mimo, że Polacy są jednym z narodów najdłużej pracujących w OECD oraz w Unii Europejskiej, to nie wydaje się, aby miało się to wkrótce zmienić.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl