Sukces Kancelarii

22.12.2020 | Wiadomości

Sukces prawników działu procesowego Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. – r. pr. Jadwiga Kędzierska oraz adw. Marcin Zawistowski uzyskali zabezpieczenie kilku nieruchomości polegające na zakazie ich zbywania i obciążania (oraz wpisie stosownych wzmianek do ksiąg wieczystych).

Niezaprzeczalny sukces osiągnięty został w sprawie związanej z dokonaniem przez pełnomocnika czynności prawnych prowadzących do zbycia nieruchomości bez zgody i wiedzy naszego klienta. Przedstawiciel zawarł przedmiotowe umowy z osobą bardzo dobrze mu znaną, co poddaje w wątpliwość jego działanie na korzyść Mocodawcy. Dodatkowym argumentem było rażące zaniżenie wartości nieruchomości i podstępne wyłudzenie informacji od właściciela. Prawnicy z kancelarii Graś i Wspólnicy złożyli pozew o unieważnienie wszystkich umów sprzedaży zawartych przez pełnomocnika. Postanowienia nie są prawomocne, ale natychmiast wykonalne i stanowią realne zabezpieczenie dla naszego klienta..