Ruszył kolejny nabór wniosków do programu!

01.02.2024 | Wiadomości

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą liczyć na pomoc rządu z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Będzie to drugi nabór odnoszący się do programu wsparcia przewidzianego na 2023 rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków

W dniu 1 lutego ogłoszono, tak długo wyczekiwany nabór wniosków do programu. Na złożenie wniosków o dofinansowanie i niezbędnych dokumentów, przedsiębiorcy mają 14 dni od dnia ogłoszenia programu (godz. 12:00), czyli do 15 lutego.

Wnioski należy składać elektronicznie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa przemysłu energochłonnego, a więc te:

a) których przeważająca działalność prowadzona jest w sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe) PKD oraz
b) których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 roku wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów wykazujących przesłanki umożliwiające uzyskanie pomocy – m.in. zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek, sprawozdanie beneficjenta, a także raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny przedmiotowego sprawozdania.

Z uwagi na szereg warunków do spełnienia, jak i wyjątkowo krótki termin trwania naboru wniosków, wiele przedsiębiorców może mieć problem z przystąpieniem do programu na czas. Warto więc skorzystać z pomocy Kancelarii, która ma doświadczenie w uzyskiwaniu pomocy dla przedsiębiorstw.

Czy warto składać wniosek?

Budżet aktualnego programu wynosi 3,3 mld zł. Kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać wynosi nawet do 4 mln Euro.

Za jaki okres przedsiębiorcy mogą liczyć na uzyskanie pomocy?

Pomoc podstawowa wypłacana będzie za drugie półrocze 2023 roku.

Kto już pomoc otrzymał?

Nie jest to pierwszy taki program, ponieważ udzielono już pomocy za pierwsze półrocze 2023 roku oraz za rok 2022. Wiele przedsiębiorstw otrzymało ogromne dofinansowania – w samym 2023 roku 307 przedsiębiorstw zakwalifikowało się do programu.

Jak wynika z powyższego, otrzymanie dofinansowania jest możliwe i wysoce opłacalne. Jako Kancelaria zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie pracy nad wnioskiem i złożenia go z zachowaniem terminu. Posiadamy w tym zakresie doświadczenie – nie będzie to bowiem pierwszy program w którym z sukcesem wspieramy Klientów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 1 lutego 2024 r.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl