Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

18.05.2020 | Wiadomości

Szanowni Państwo,
w dniu 1 lipca 2020 roku mają wejść w życie zmiany w kodeksie drogowym. Projekt ustawy przewiduje odmienności dotyczące ruchu pieszych, zmiany limitów prędkości oraz utraty prawa jazdy.

1. Zwiększona ostrożność kierowców

Pieszy wejść na jezdnię będzie mógł jedynie na pasach oraz przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed przekroczeniem jezdni powinien upewnić się, ze nie nadjeżdża żaden pojazd. Szczególną ostrożność powinien zachować również kierowca i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Ponadto zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowca będzie musiał obserwować nie tylko przejście dla pieszych, ale również otoczenie, tak, aby mógł przewidzieć zagrożenie i dostosować prędkość.

2. Zmiana limitów prędkości

Obecnie na terenie zabudowanym kierowca nie może przekroczyć prędkości 50km/h od 5:00 do 22:00 oraz 60 km/h w godzinach nocnych. Projekt przewiduje, że również w porze nocnej nie będzie można przekracza prędkości 50km/h.

3. Tymczasowe zatrzymanie prawa jazdy

W Polsce utrata prawa jazdy na trzy miesiące następuje w przypadku, gdy kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 50km/h na terenie zabudowanym. Zmiana będzie polegała na tym, że prędkości tej nie będzie można również przekroczyć na terenie niezabudowanym. Dodatkowo kierowca otrzyma mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych.

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl